Metromer Gümrük Müşavirliği Mersin

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio comprare viagra cialis originale super kamagra acquisto kamagra acquisto viagra cialis generico acquisto viagra viagra donne levitra prezzo levitra generico kamagra 100 mg cialis prezzo cialis 20 levitra senza ricetta Cialisgenerico acquisto cialis cialis senza ricetta

Vekaletname

Şirketimizin adına gelen veya gönderilen firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme, İhracat Rejimlerine ve ATA Karnesi işlemine tabi tutulacak her türlü eşyanın ,gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi ,Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği çerçevesinde Uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşma komisyonlarında şirketimizi temsile, uzlaşma kararlarını imzalamaya, OKSB, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, Serbest Bölgelerde , İhracatçı Birliklerinde, Kambiyo Mercilerinde ,Ticaret Ve Sanayi Odalarında , Zirai karantinada, Hıfzısıhha, Veteriner müdürlükleri ,Vilayet ve Konsolosluklarda, Elçiliklerde, Hazine Müsteşarlığı ,Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji, Çevre, Enerji, Maliye, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlıklarında, Tarım İl Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı DTS Grup Başkanlıklarında, Türk Standartları Enstitüsünde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ,Ticaret Borsalarında Bölge Ticaret Müdürlüklerinde, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Vergi Daireleri Sanayi İl Müdürlüklerinde ,Liman İşletmelerinde , Geçici depolama Yerlerinde ,Özel ve Genel Antrepolarda, dahil olmak üzere Bakanlıklarda , Müsteşarlıklarda, Genel Müdürlüklerde , Başmüdürlüklerde, Tasiş işletme Müdürlüklerinde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, Tüm resmi dairelerde mevzuatın Gümrük Müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kullanılmak üzere kendilerine tevdi edeceğimiz uluslararası ticari ve hukuki teamüllere uygun olarak tarafımızca ve ilgili mahreç ülke şirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu yansıtan doğru ve sıhhatlerine ilişkin tüm sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura ,proforma fatura, menşei ispat belgeleri, mahreç çıkış beyannamesi sureti, alım satım sözleşmesi, A.TR ,EUR.1,EUR-MED,FORM A,MENŞEİ sigorta poliçesi, taşıma belgeleri (ana/ara konşimento) ,çeki (ağırlık/kap) listesi, yatırım teşvik belgesi, nihai kullanım izin belgesi, navlun makbuzu, ekspertiz raporu, dahilde işleme izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alınan belgeler ve eşyanın kıymetini etkileyebilecek royalti lisans ödemeleri , satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve ithalatımıza / ihracatımıza kısıtlama koşul veya edim konulması hallerinde bu duruma ilişkin tarafımızdan tevdi edilen bilgi ve belgelere uygun olmak şartıyla gümrük beyannamelerinin ilgili kutularının ve gümrük kıymet bildirim formunun doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine yetkili olmak üzere, Eşya ile ilgili uygunluk yazıları, onay belgeleri, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin , ithalat izni, ihracat izni, TSE belgeleri, ölçü ayarlar, radyasyon güvenliği, TSE, Kontrol Belgeleri, dahilde işleme izin belgesi, yatırım teşvik belgesi, hariçte işleme izin belgesi, serbest bölge şirket kuruluş belgesi, faaliyet belgesi, giriş işlem formu , çıkış işlem formu, Gümrük statü belgesi ,muafiyet ve onay belgeleri, INF belgeleri gibi belgelerin alımı ile ilgili kuruluşlarda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, işin gereği belgeleri tanzim ve imzaya yetkili olmak üzere, Konşimento almaya / cirolamaya, tahmil tahliye ve teslim işlemleri yapmaya, yaptırmaya, eşyanın sevk ve nakline, rapor tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, Acenteler, antrepolar ve liman işletmeleri nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza , her türlü teminatı mal müdürlüğü veya saymanlık müdürlüğüne yatırmaya, bunlara ait itiraz işlemleri yapmaya yatırılan bu bedelleri ve teminatları geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, mal müdürlüğü veya Saymanlık Müdürlükler' inde iade edilen çek fazlalıklarının ilgili bankalardan tahsiline, navlun bedeller, ardiye mesai ücretleri yatırmaya ve yatırılmış olanları geri almaya, taahhütname imzalamaya, ve ibraza ve eşyanın gümrüklenmesi için yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemleri ifaya ve ikmale mezun ve yetkili olmak üzere ve bunların yanında ihracat evrakı ile faturalarını tanzime ve imzaya; gümrük mevzuatının ön gördüğü eşyanın devri işlemlerini yapmaya ve imzaya, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarının gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim/bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, Türk Standartları Enstitüsü, TSE İthalat Temsilcilikleri, TSE Kalite Kampusu; TSE tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacak işlemler; başvuru yapılması, taahhütname imzalanması, Just In Time ile ilgili her türlü başvuru ve taahhütnamelerin imzalanması, buralarda iş takibi, numune alınması, ücretlerin ödenmesi, ,olumlu/olumsuz deney ve inceleme sonuçlarının alınması ,deney ve inceleme sonucunda firmamız adına alınan numunelerin geri alınması, deney/inceleme sonuçlarına itiraz , olumsuzluk yazılarının alınması, beyan öncesi inceleme /herhangi bir ithalat işlemi için kapsam sorma gibi yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemlerde ve tevkil etmeye yetkili olmak üzere , Liman Vergi Dairesine sicil 6200573779 numarası ile kayıtlı Cami-i Şerif Mah. İstiklal Cad. 5204 Sk. Arslanlar Apt. No:15 Kat:5 No:8 Akdeniz/Mersin adresinde mukim , METRO MER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ M/33/0158 izin belge numaralı, 46354076094 T.C. Kimlik numaralı AKİF GÜNAY , şirketimizi münferiden veya dolaylı temsilci yolu ile temsil etmeye ve de yukarıda belirtilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını hukuki sonuç doğurmamak üzere takip ve sonuçlandırmak üzere şirket çalışanlarından Mehmet AVCI (30073618390) Mehmet ARSLAN (20935118830),Yılmaz Bingöl(29813250662), Hasan AVCI(30088617890), Derya KORKMAZ (10760371982, Soner DEMİR (68848230492), Abdullah ÇEKER ( 39109426510 ), Ali Osman AVCI (30037619548), Mehmet AÇIKGÖZ(16148094160), Taner KİRİŞCİ (16448085332),Ahmet Can AYAR ( 32821760672 )Ali Kemal GEDİKOĞLU ( 69346069744 ), Sertaç AKTAŞ ( 43909076974 ), Çetin İLBAŞ(27832551340), Ali Ersel KARACA ( 51373691128 )İsmail SOYTAŞ( 23572693142 ), Mehmet AKGEYİK( 12509313116), Gökhan AVCI(41764338466)’ı şirketimizi münferiden veya dolaylı temsilci yolu ile temsil etmeye ve de yukarıda belirtilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını hukuki sonuç doğurmamak üzere takip ve sonuçlandırmak üzere;

						 ......../....../......... TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VEKİL TAYİN ETTİK. 
VEKALET VEREN 
Firma Unvanı:
Firma Adresi: 
Firma Vergi Dairesi: 
Vergi Daire Sicil Numarası: Metromer Gümrük Müşavirliği

15 yılı aşkın tecrübesiyle


 • Tekstil, kimya, kozmetik, temizlik ürünleri
 • Otomotiv, demir-çelik, elektirik-elektronik, bilişim
 • Madencilik, basın yayın, gıda
 • Tarım ve finansal kiralama alanlarında lider firmalarla çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Ayrıca CANLI HAYVAN İthalatı, İhracatı, Transit, Tarım Veterinerlik kontrol belgeleri,
 • İthalat İzinleri alımı gibi işlemlerinizi profesyonelce yapmaktadır.


İşinde Uzman

 • Metromer Gümrükleme

  Güvenli

 • Metromer Gümrükleme

  Kaliteli

 • Metromer Gümrükleme

  Lider Kuruluş